Seniority rules, worker mobility and wages: Evidence from multi-country linked employer-employee data

Työpaperit 302 Petri Böckerman, Per Skedinger, Roope Uusitalo

Ikääntyneiden työntekijöiden irtisanomissuoja on Ruotsissa poikkeuksellisen vahva, sillä yritykseen viimeksi tulleet työntekijät täytyy irtisanoa ensimmäiseksi. Suomessa ikääntyneiden työsuhdeturvaa koskevat määräykset ovat oleellisesti löyhempiä. Tutkimuksessa Ruotsin ja Suomen irtisanomissuojaa koskevan eron vaikutuksia tarkastellaan muodostamalla ylikansallinen työntekijä- ja työnantaja-aineisto. Se perustuu Suomen ja Ruotsin työnantajajärjestöjen kokoamien palkkarekisteriaineistojen yhdistämiseen vuosina 2000–2011. Ruotsissa ja Suomessa toimivia saman emoyrityksen yksiköitä käsitellään yhtenä yrityksenä. Tulokset osoittavat, että Suomessa ikääntyneet työntekijät irtisanotaan taloudellisten vaikeuksien myötä herkemmin kuin Ruotsissa. Tutkimuksessa tarkastellaan myös irtisanomisjärjestystä koskevien lausekkeiden vaikutuksia työntekijöiden palkkoihin. Pisimpään yrityksessä työskennelleet saavat suuremman palkkapreemion Ruotsissa. Mahdollinen selitys tälle ilmiölle on irtisanomisjärjestystä koskevien säännösten aikaansaama parempi työsuhdeturva ja tästä seuraava neuvotteluvoiman kasvu.

Julkaistu: 29.12.2015
JEL: K310, J630, J320, J080, L510
ISBN: 978-952-209-146-8
ISSN: 1795-1801 (pdf)