Paperiteollisuuden näkymät ja ilmasto

Ennustejulkaisut Toimialaennusteet Eero Lehto

KTT Eero Lehto tarkastelee paperi- ja selluteollisuuden lähiajan näkymiä ja tulevaisuuden trendejä. Raportissa on laaja katsaus puunkäytön ilmastovaikutuksiin ja erilaisiin toimiin, joiden myötä Suomi pääsee EU:n asettamiin hiilinielutavoitteisiin myös metsien ja maankäytön sektorilla. Kokonaistuotot puun käytöstä ovat euromääräisesti yli neljä kertaa suuremmat sellun valmistuksessa kuin energian tuottamisessa. Kartongin valmistuksessa vastaava suhde on jo yli viisinkertainen. Kansantalouden kannalta on arvokkaampaa käyttää puuraaka-ainetta sellun ja kartongin valmistukseen kuin lämpöenergian tuottamiseen.

Julkaistu: 10.6.2019
Tiedote