Regional impacts of R&D and public R&D funding

Muut julkaisut Tutkimukset 79 Eero Lehto

Tutkimus kuuluu laajahkoon Sitran koordinoimaan tutkimuskokonaisuuteen, joka on tehty julkista tutkimusrahoitusta arvioivan komitean toimeksiannosta. Palkansaajien tutkimuslaitoksessa on valmistunut tutkimus yritysten tutkimus- ja kehitysinvestointien määräytymisestä ja vaikutuksista. Vanhempi tutkija Eero Lehto on analysoinut, miten yritysten kartuttama T&K-pääomakanta sekä sen alueellinen ja toimialakohtainen jakauma vaikuttavat muiden yritysten T&K-investointeihin, tuottavuuteen ja työvoimaan. Vaikutus voi perustua yritysten väliseen yhteistyöhön tai tahattomaan tietovuotoon.

Julkaistu: 23.8.2000
ISBN: 952-5071-50-2
ISSN: 1236-7176
Hinta: 80 mk
Lehdistötiedote