Predictors of sickness absence and presenteeism: Does the pattern differ by a respondent’s health?

Työpaperit 253 Petri Böckerman, Erkki Laukkanen

Se, sairastaako työntekijä kotona vai työpaikalla, riippuu sekä työntekijän ominaisuuksista että tavasta organisoida työpaikan työt. Aiempaan tutkimukseemme pohjautuen olemme selvittäneet työaikajärjestelyjen ja työpaikan tehokkuusvaatimusten vaikutusta sairauskäyttäytymiseen koetun työkyvyn mukaan. Tulosten mukaan se, että haluttu viikkotyöaika täsmää tehdyn viikkotyöajan kanssa, vähentää sekä sairauspoissaolojen että sairaana työskentelyn todennäköisyyttä, mutta vain huonon työkyvyn omaavilla. Vastaavasti sellainen tehokkuusnormi, jossa työpaikan johto asettaa tehokkuuden kaiken muun edelle, lisää sairaana työskentelyn todennäköisyyttä, mutta vain hyvän työkyvyn omaavilla.

Julkaistu: 1.9.2009
ISBN: 978-952-209-072-0