Paperiteollisuus ja Suomen kansantalous

Ennustejulkaisut Toimialaennusteet Eero Lehto

Suomen paperiteollisuuden tuotantoon vaikuttavat tuotteiden kysyntä vientimarkkinoilla, tuotantokapasiteettia kasvattavat investoinnit sekä mahdolliset vanhojen yksikköjen sulkemiset. Kansainvälisen talouden suhteellisen vakaat kasvunäkymät viittaavat siihen, että paperiteollisuuden tuotteiden kysyntä pysyy keskimäärin tyydyttävänä. Toistaiseksi elintason nousu kehittyvissä maissa ja kehitysmaissa, joka lisää kirjoitus – ja painopaperien kysyntää, vaimentaa kehittyneiden maiden paperin kysynnän laskevan trendin vaikutusta, mikä pienentää olemassa olevien koneiden sulkemisen riskiä. Ennusteessa on lähdetty myös siitä, että investoinnit pariin uuteen sellutehtaaseen käynnistyvät vuosina 2018–2019. Tämä ei tosin juuri ehdi vaikuttaa tuotantoon vielä vuonna 2019. Mutta Äänekosken uusi tehdas kuitenkin kasvattaa sellun tuotantoa vuosina 2017–2019 vuoden 2016 tasosta. Suomen kartonkiteollisuuteen on mitä ilmeisimmin tulossa uutta kapasiteettia jo lähivuosina. Nekään eivät ehdi kuitenkaan tuotantoon vielä vuosina 2017–2019. Paperin valmistuksessa tulee kysymykseen korkeintaan jo olemassa olevan kapasiteetin tehostaminen tai sen käyttöasteen lievä nosto. Paperin valmistuksen kohdalla on myös riskinä vanhojen yksikköjen sulkeminen.