Palkansaajien tutkimuslaitoksen johtaja Elina Pylkkänen nimitetty alivaltiosihteeriksi työ- ja elinkeinoministeriöön

Mediatiedote

PT:n johtaja Elina Pylkkänen on nimitetty työ- ja elinkeinoministeriöön alivaltiosihteeriksi 1.6.2021 alkaen viiden vuoden määräajaksi. Valtioneuvosto päätti nimityksestä tänään 15.4. pidetyssä istunnossa. Alivaltiosihteerin virka on uusi. Alivaltiosihteeri johtaa kansliapäällikön apuna erityisesti työllisyyteen ja työvoimapolitiikkaan liittyvien laajakantoisten erillishankkeiden ja uudistusten valmistelua.

Pylkkänen tuli Laboren johtajaksi vuonna 2018. Hänen johdollaan laitoksen strategiana on ollut saavuttaa asema kansallisesti arvostetuimpana ihmisten hyvinvointia edistävänä tutkimuslaitoksena. Tämän päämäärän saavuttamista osaltaan edisti muutto Helsingin yliopiston Economicumin tiloihin syksyllä 2019. Uusi sijainti toi uutta vauhtia taloustieteilijöiden kanssakäymiseen, koska samassa rakennuksessa toimii myös muita taloustieteellisiä organisaatioita.

Pylkkänen sanoo, että PT on noussut taloustieteellisten tutkimuslaitosten eturiviin soveltavan tutkimuksen alueella: ”Olemme pystyneet edistämään korkeatasoisella tutkimuksellamme tieteellistä vaikuttavuutta ja olemme mukana myös kouluttamassa uutta sukupolvea taloustieteen tutkijoiksi perustamallamme tohtorihautomolla. Tuloksekas viestintä ja hyvin rakennetut yhteiskuntasuhteet ovat nostaneet PT:n aseman entistä vahvemmaksi ja näkyvämmäksi myös yhteiskunnallisessa keskustelussa.”

”Jätän haikein mielin tehtäväni PT:ssä. Toisaalta nyt avautuva mahdollisuus työskennellä todella tärkeiden ja hyvinvointiyhteiskuntamme tulevaisuuden kannalta täysin keskeisten asioiden parissa on suuri haaste, johon tartun innolla ymmärtäen toki tehtävän vaativuuden. PT on antanut erinomaisen hyvät lisävalmiudet ottaa tämä haasteellinen tehtävä vastaan.”, kiittää Elina Pylkkänen.

PT:n hallituksen puheenjohtaja Hannu Jouhki toteaa: ”Elina Pylkkänen on tehnyt erinomaista työtä Laboren johtajana. Olisimme mielellämme pitäneet hänet edelleen laitoksemme johdossa, mutta ymmärrämme tietysti, että Elinan osaamiselle on kysyntää muissakin vaativissa tehtävissä. Olemme vilpittömästi iloisia hänen uudesta nimityksestään työ- ja elinkeinoministeriöön ja toivotamme parhainta menestystä myös jatkossa.”

”Laitos katsoo tulevaisuuteen luottavaisin mielin, ja aloitamme uuden johtajan haun välittömästi. PT:n näkyvä asema, korkeatasoinen tutkimus ja osoittamamme uudistumiskyky antavat hyvät lähtökohdat tulevan johtajamme toimikaudelle.”