Onko alkoholiin kuoleminen katoavaa kansanperinnettä?

Labore-blogit Ohto Kanninen

Alkoholikuolemat ovat lisääntyneet Suomessa vuodesta 1969 huimasti (kuvio 1).

Alkoholikuolleisuus on kuitenkin kovin erilainen eri ikäluokilla (kuvio 2). Keskimmäisessä ja vanhimmassa ikäryhmässä alkoholikuolemat kasvavat. Nuorimmassa ikäryhmässä on ollut laskua vuodesta 1990 lähtien.

Vertailu sukupolvien välillä osoittaa, että nuoret sukupolvet ovat kuolleet noin puolet vähemmän alkoholiin kuin 1949–1953 syntyneet 33 ikävuoteen mennessä (kuvio 3). Onko alkoholiin kuoleminen siis katoavaa kansanperinnettä?

ptblogi0201151

Kuvio 1. Alkoholikuolemat 100 000 henkilöä kohden (*)

ptblogi0201152

Kuvio 2. Alkoholikuolemat 100 000 henkilöä kohden kolmeen ikäryhmään jaoteltuna (*)

ptblogi0201153

Kuvio 3. Alkoholikuolemat 100 000 henkilöä kohden 20–33 vuoden iässä (*)

(*) Kuolemat ovat Tilastokeskuksen “Kuolemansyyt” -tilaston ikävuosittaiset “alkoholiperäinen tauti tai tapaturmainen alkoholimyrkytys” -kuolemat vuosille 1969–2012. Väestö on Tilastokeskuksen “Väestörakenne” -tilaston ikävuosittaiset väkiluvut vuosille 1969–2012.