Nimitys: VTM Juho Koistinen aloitti Laboren ennustepäällikkönä

Mediatiedote

Laboren uusi ennustepäällikkö VTM Juho Koistinen aloitti työnsä vuoden 2024 alussa. Uusi nimitys vahvistaa tutkimuslaitoksen asemaa talousennustamisen edelläkävijänä. Labore julkaisee kevään ennusteensa torstaina 18. huhtikuuta.

Helsingin yliopistossa väitöskirjaansa viimeistelevä VTM Juho Koistinen on aloittanut tehtävässään Laboren ennustepäällikkönä tammikuun alusta alkaen. Uusi nimitys vahvistaa tutkimuslaitoksen asemaa talousennustamisen edelläkävijänä.

Juho Koistinen tuo Laboren ennustetoimintaan mukanaan syvällisen osaamisen ennustamisesta ja aiheen nykytutkimuksesta. Hän on aiemmin työskennellyt Helsingin yliopistossa sekä Alankomaiden keskuspankissa.

Laboren johtaja, Mika Maliranta, on erittäin iloinen Juho Koistisen aloittaessa työnsä ennustepäällikkönä:

“Juho Koistisen osaaminen ja taidot ovat tervetullut täydennys Laboreen. Hänellä on vankka tausta datan analysoinnissa ja ennustamisessa, ja uskomme, että hänen panoksensa auttaa meitä tarjoamaan entistä tarkempia ja hyödyllisempiä ennusteita myös monille eri toimialoille.”

Juho Koistinen itse on motivoitunut uudesta haasteesta:

“Olen innoissani mahdollisuudesta työskennellä ennusteiden parissa ja kehittää Laboren ennustetoimintaa. Työssä pääsen soveltamaan väitöskirjatutkimuksessani kehittämiäni menetelmiä Suomen talouden kannalta relevantilla tavalla. Ennustemenetelmien kehittämisellä on tärkeä rooli tietoon perustuvan talouspoliittisen päätöksenteon onnistumisessa.”

Työn ja talouden tutkimus LABORE julkaisee kevään ennusteensa huhtikuun 18. klo 10.00.