Multiple job holding in the changing labour market – evidence from Finland*

Työpaperi 331 Merja Kauhanen

Vaikka monimuotoisen ansiotyön tekemisessä on kyse merkittävästä työelämän ilmiöstä Suomessa, sitä on tutkittu vielä varsin vähän. Tässä tutkimuksessa selvitetään rekisteriaineistoja hyödyntäen, ketkä tekevät monimuotoista ansiotyötä Suomessa. Analyyseissa tarkastellaan monimuotoista ansiotyötä tekeviä yhtenä ryhmänä sekä jaoteltuna eri alatyyppeihin. Tulosten mukaan miehet, nuoret, korkeasti koulutetut sekä maaseudulla asuvat tekevät todennäköisemmin monimuotoista ansiotyötä verrokkiryhmiinsä verrattuna. Palkansaajien osalta osa- ja määräaikaista työtä tekevillä on suurempi todennäköisyys tehdä useaa työtä samanaikaisesti verrattuna kokoaikatyötä ja pysyvässä työsuhteessa työskenteleviin. Taloudelliset tekijät näyttäytyvät tärkeinä työntötekijöinä, joskaan ei kaikille ryhmille.

Avainsanat: monimuotoinen ansiotyö, alatyypit
Keywords: multiple job holding, types of multiple job holding, determinants