Tilastotieto apuna työhakuvelvollisuuden asettamisessa

Uutinen

Suomi on siirtymässä pohjoismaiseen työvoimapalveluiden malliin, jossa työttömät velvoitetaan hakemaan neljää työmahdollisuutta kuukaudessa. Määrällisellä työnhakuvelvollisuudella voi olla työttömien käyttäytymiseen ja työmarkkinatulemiin sekä myönteisiä että kielteisiä vaikutuksia. Velvollisuuden tehokkuutta ja oikeudenmukaisuutta on mahdollista parantaa uuteen palvelumalliin kuuluvalla työttömien aktiivisella kohtaamisella ja mahdollisuudella määrätä heikossa työmarkkina-asemassa oleville työttömille alennettu työnhakuvelvollisuus – toisin sanoen velvollisuuden yksilöllistämisellä. 

Laboren tutkijat Merja Kauhanen, Annika Nivala, Ellen Sahlström ja Tuomo Suhonen toteuttivat työ- ja elinkeinoministeriölle hankkeen, jossa tarkasteltiin, miten työttömien tilastollisella profiloinnilla voidaan tukea työnhakuvelvollisuuden yksilöllistämistä. Työpoliittisessa aikakauskirjassa julkaisemassaan artikkelissa (Kauhanen, Nivala & Suhonen, 2021) tutkijaryhmä esittää, että työttömien ohjaamisessa palveluihin ja työnhakuvelvollisuuden piiriin tai ulkopuolelle voitaisiin jatkossakin hyödyntää työvoimapalveluiden käytössä olevaa työttömien profilointimallia, joka perustuu työttömyyden pitkittymisen ennustamiseen työttömien taustaominaisuuksien avulla.  

Alennetun työnhakuvelvollisuuden asettamisessa voitaisiin sen sijaan käyttää apuna uutta tutkijaryhmän kehittämää profilointityökalua, joka perustuu työnhakijoiden luokitteluun asuinpaikan, ammatin ja koulutuksen perusteella sekä ammattiprofiilin mukaisten avointen työpaikkojen määrän ajantasaiseen seurantaan julkisen työnvälityksen rekisterien avulla. 

Työkalua tulisi käyttää vain apuna työttömän tilannetta arvioitaessa. 

Työkalu tuottaa parhaimmillaankin vain karkean ennusteen työttömän työnhakumahdollisuuksista ja voi luokitella tämän väärin, huomauttaa hankkeen vastuullinen tutkija Tuomo Suhonen.

 

Tutkimus: Kauhanen, M., Nivala, A. & Suhonen, T. (2021). Miten työhakuvelvollisuuden yksilöllistämistä voidaan tukea työttömien profiloinnilla? Työpoliittinen aikakauskirja 4/2021. 

Lue lisää