Missing Miles: Evasion Responses to Car Taxes

Työpapereita 318 Tuomas Kosonen, Jarkko Harju, Joel Slemrod

Tässä tutkimuksessa tutkitaan autoveron kiertoa Suomessa. Maahan käytettyjä autoja tuovat saattavat liioitella autolla ajettuja kilometrejä vähentääkseen autoon kohdistuvia autoveroja. Tutkimuksessa kehitetään mittari veronkierrolle, joka vertaa auton tuonnin yhteydessä ilmoitettuja kilometrejä myöhemmin katsastuksen yhteydessä havaittuun matkamittarilukemaan. Tämä mittari paljastaa, että kilometrien liioittelu tuonnin yhteydessä on suhteellisen yleinen ilmiö. Lisäksi tutkimuksessa hyödynnetään vuoden 2012 autoveron muutosta, joka nosti paljon päästävien autojen veroasteita. Tulosten perusteella tämä vähensi maahan käytettynä tuotujen autojen määrää, mutta vain niiden autojen osalta, joista ei kierretä veroa. Lopuksi tutkitaan, miten veronkiertoon voidaan vaikuttaa aiempaa tehokkaammalla vertailutietojen hyödyntämisellä verovalvonnassa. Kenttäkokeessa, jossa autojen tuojille ilmoitettiin paremman vertailutiedon olemassaolosta, havaittiin tämän vähentävän veronkiertoa.

Julkaistu: 1.12.2017
ISBN: 978-952-209-170-3 (pdf)
ISSN: 1795-1801 (pdf)
JEL: H21, H23, H26, C93
Tiedote