Minimipalkat ja nuorisotyöttömyys Suomessa 1965–1981

Työpaperi 48 Sauramo Pekka ja Solttila Heikki