Minimipalkat ja nuorisotyöttömyys Suomessa 1965–1981

Työpaperit 48 Sauramo Pekka ja Solttila Heikki