Metalliteollisuuden työntekijöiden palkanmuodostus työehtosopimuksen valossa

Muut julkaisut Labore-tutkimus 44 Juhana Vartiainen

Julkaistu: 1993
ISBN: 951-9282-66-1
ISSN: 0358-5980
Hinta: 80 mk