Maahanmuuttajien yritystoiminnan merkitys Suomen työllisyyden ja tuottavuuden yritysdynamiikalle

Vertaisarvioidut julkaisut Mika Maliranta, Satu Nurmi
Tiivistelmä

Tutkimuksessa tarkastellaan maahanmuuttajataustaisten yritysten reaalisen arvonlisäyksen, työllisyyden ja työn tuottavuuden kasvua Suomessa vuosina 2007–2016. Analyysissä on käytetty Tilastokeskuksen ns. FLOWN-aineistoa, joka mahdollistaa yritysten, niiden omistajien ja työntekijöiden rekisteripohjaisten tietojen yhdistämisen. Maahanmuuttajataustaisten yritysten osuus yrityskannasta on ollut muutaman prosentin ja osuus yrityssektorin työvoimasta yhden prosentin luokkaa, joten niiden vaikutus Suomen talouden ja työllisyyden kasvuun on pakostakin rajallinen. Maahanmuuttajataustaisten yritysten reaalisen arvonlisäyksen kasvu on kuitenkin ollut selvästi muita yritysryhmiä nopeampaa. Työpaikkojen syntymisaste on niissä ollut poikkeuksellisen voimakasta, mutta työpaikkojen tuhoutumisaste on ollut silti samaa luokkaa kuin kotimaisissa paikallisissa yrityksissä. Maahanmuuttajataustaiset yritykset ovat luoneet suhteellisen paljon matalan tuottavuuden ja palkkatason työpaikkoja. Niiden palkkojen kasvu on ollut keskimäärin muita nopeampaa, mutta palkkojen myötäsyklinen suhdannevaihtelu on ollut muita voimakkaampaa.

Julkaisun tiedot

Maliranta, M., & Nurmi, S. (2019), Maahanmuuttajien yritystoiminnan merkitys Suomen työllisyyden ja tuottavuuden yritysdynamiikalle, Kansantaloudellinen aikakauskirja, 115(2), 289–316.

Linkki julkaisuun
  • ISSN:0022-8427