Liikenneverkot ja kilpailutuksen vaikutukset – esimerkkinä bussiliikenteen kilpailutus

Muut julkaisut Raportit 31 Sakari Lähdemäki, Mari Kangasniemi, Markku Lehmus, Eero Lehto, Sakari Uimonen

Palkansaajien tutkimuslaitoksen liikennetutkimus tarkastelee Suomen rautatie- ja tieliikenneverkkoja sekä liikennejärjestelmäämme laajemminkin. Liikenneverkkojen osalta päivitetään arvio niiden laajuudesta ja arvioidaan niihin tehtävien investointien tarvetta. Tutkimus sisältää analyysin myös siitä, miten rata- ja tieliikenneverkkoihin sitoutunut pääoma vaikuttaa liikenteen määriin niin radoilla kuin teilläkin. Toinen tutkimuksen painopiste on bussiliikenteessä ja sen kilpailuttamisessa, joka alkoi suurimmista kaupungeista. Tutkimus piirtää kuvan siitä, miten kilpailu on edennyt. Tätä tutkimusta varten kerätyn tilastoaineiston avulla arvioidaan myös bussikilpailun vaikutuksia liikenteen määriin ja kuluttajahintoihin. Lopuksi tarkastellaan kilpailutuksen henkilöstövaikutuksia bussinkuljettajille suunnatun kyselyn pohjalta ja analysoidaan sitä, miten kilpailu on vaikuttanut työntekijöiden palkkoihin kattavan Tilastokeskuksen tiedostoihin yhdistetyn paneeliaineiston avulla.

Julkaistu: 9.6.2015
ISBN: 978-952-209-140-6 (painettu) | 978-952-209-141-3 (pdf)
ISSN: 1795-2832 (painettu) | 2242-6914 (pdf)
Hinta: 13,50 €