Mika Maliranta nimitettiin toiselle kaudelle lainsäädännön arviointineuvostoon

Uutinen

Valtioneuvosto asetti torstaina 31. maaliskuuta lainsäädännön arviointineuvoston toimikaudeksi 15.4.2022–14.4.2025. 

Puheenjohtajana jatkaa oikeustieteen kandidaatti Leila Kostiainen. Nykyisistä jäsenistä jatkavat vanhempi neuvonantaja Bo Harald, pääsihteeri Leena Linnainmaa, professori Ulla Liukkunen ja professori, johtaja Mika Maliranta. Uusina jäseninä neuvostoon nimitettiin johtava lakimies Arto Sulonen, professori Juho Saari ja tutkimusjohtaja Tuulia Hakola-Uusitalo.

“On todella kiinnostava ja opettavainen tilaisuus päästä arvioimaan lainsäädännön vaikutusten arvioinnin laatua.”, toteaa Laboren johtaja Mika Maliranta.

Riippumaton ja itsenäinen lainsäädännön arviointineuvosto toimii valtioneuvoston kanslian yhteydessä. Arviointineuvoston tarkoituksena on etenkin parantaa hallituksen esitysten vaikutusarviontien laatua ja yleisemmin lainvalmistelukulttuuria. Neuvosto antaa erityisesti lausuntoja hallituksen esitysten vaikutusarvioinneista niiden luonnosvaiheessa.

Nykyisen neuvoston toimikausi päättyy 14. huhtikuuta 2022.