Labour or consumption taxes? An application with a dynamic general equilibrium model with heterogeneous agents

Työpaperit 264 Markku Lehmus

Tutkimuksessa tarkastellaan sellaisen veroreformin vaikutusta, jossa verotuksen painopiste siirretään palkkojen verottamisesta puhtaasti kulutuksen verottamiseen. Tässä yhteydessä käsitellään myös palkkaverotuksen progression vaikutusta. Vaikka verotuksen painopisteen siirtäminen kulutusveroihin on viime aikoina lisännyt suosiotaan monella taholla, sen positiiviset vaikutukset voidaan kyseenalaistaa sillä perusteella, että kulutuksen verottaminen vaikuttaa työn tarjontaan samaan tapaan kuin palkkatulojen verottaminen. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan veroreformin vaikutuksia dynaamisella yleisen tasapainon mallilla, jossa agentit ovat heterogeenisia. Malli kalibroidaan vastaamaan tiettyjä piirteitä Suomen taloudessa. Tehokkuusvaikutusten lisäksi tarkastellaan myös veroreformi(e)n vaikutusta tulonjakoon. Tutkimuksen perusteella siirtyminen työn verotuksessa tasaveroon lisää talouden tehokkuutta pääoman kasautumisen kautta, mikä kuitenkin saavutetaan hieman epätasaisemman tulonjaon kustannuksella. Kun korvataan progressiivinen palkkavero pelkästään kulutusveroilla, talouden pääomakanta kasvaa selvästi, työllisyys ja palkkatulojen jakauma eivät juuri muutu, mutta varallisuuden keskittyminen lisääntyy.

Julkaistu: 1.10.2010
ISBN: 978-952-209-086-7
ISSN: 1795-1801