Labor-Market Returns to Higher Vocational Schooling

Työpaperi 324 Petri Böckerman, Mika Haapanen, Christopher Jepsen

Tutkimuksessa tarkastellaan ylempien AMK-tutkintojen työmarkkinavaikutuksia Suomessa. Tulokset perustuvat rekisteriaineistoon palkoista ja työllisyydestä tutkinnon suorittamisen jälkeen. Tulokset osoittavat, että ylemmän AMK-tutkinnon suorittaminen nostaa merkittävästi ansiotasoa.

Julkaistu: 21.8.2018
ISBN: 978-952-209-177-2 (pdf)
ISSN: 1795-1801 (pdf)
JEL: J24, I26