Kunnallisten palvelujen kysyntä – tarpeet, kulutus ja kokemukset

Muut julkaisut Tutkimukset 58 Tuovi Allén

Julkaistu: 1995
ISBN: 951-9282-89-0
ISSN: 1236-7176
Hinta: 80 mk