Kuluttajan suvereenisuuden käsitteestä ja suvereenisuuden rajoista

Työpaperi 72 Ilmonen Kaj