Koulutus lisää lasten saamista naisilla, mutta ei vaikuta miehillä perheen perustamiseen

Työpaperit 340 Tiina Kuuppelomäki, Hanna Virtanen, Mikko Silliman, Kristiina Huttunen

Tiivistelmä

Syntyvyys on romahtanut ja aiheuttaa merkittäviä haasteita kaikkialla kehittyneissä maissa. Aiempi tutkimuskirjallisuus tarjoaa vähän uskottavaa näyttöä siitä, miten koulutus vaikuttaa perheen perustamiseen. Hyödynnämme tutkimuksessa toisen asteen ja korkeakoulutuksen sisäänpääsyrajojen luomaa tutkimusasetelmaa, joka mahdollistaa koulutuksen kausaalivaikutuksen arvioimisen sekä matalalla että korkealla koulutustasolla. Molemmissa tapauksissa pääsy jatkokoulutukseen lisää todennäköisyyttä siihen, että naiset perustavat perheen – eli saavat lapsia ja ovat parisuhteessa. Miesten kohdalla koulutustason nostamisen vaikutus on lähellä nollaa ja joidenkin tulemien osalta jopa negatiivinen. Nämä tulokset haastavat yleistä näkemystä, jonka mukaan koulutus vaikeuttaa perheen perustamista naisille, mutta auttaa miehiä löytämään parisuhteen. Naisille havaittu positiivinen vaikutus lasten saantiin voi selittyä sillä, että koulutus parantaa työn ja perheen yhteensopivuutta. Toisaalta aiempi tutkimus on osoittanut, että sosiaaliset taidot ovat yhä tärkeämpiä työmarkkinoilla ja vanhempien panos on merkittävä näiden taitojen muokkaamisessa. Tuloksemme voivat näin kertoa myös siitä, että koulutusta pidetään merkkinä kyvystä olla vanhempi ja että tällä on merkitystä erityisesti naisten kohdalla.

Avainsanat: Koulutus, Sukupuoli, Perheen perustaminen, Syntyvyys, Avoliitto, Avioliitto

Muut työpaperit