Kotitalouksien tulojen muodostuminen ja kulutusbudjetit – Suomi kansainvälisessä vertailussa

Muut julkaisut Raportit 6 Heli Mäkinen

Raportissa tarkastellaan kotitalouksien tulojen muodostumista Suomessa, muissa pienissä EU-maissa, eräissä suurissa teollisuusmaissa ja Suomen lähialueilla. Raportin ensimmäisessä osiossa luodaan yksityiskohtainen katsaus tuottavuuden tasoon ja kehitykseen eri maissa. Tästä edetään työvoimakustannuksiin sekä edelleen toisessa osiossa kotitalouksien tuloihin. Kotitalouksien tuloissa tarkastelun kohteena ovat tuotannontekijätulojen ja nettotulonsiirtojen osuuksien muutokset sekä ensitulon rakenne. Osioon sisältyy myös kotitalouksien kulutusbudjetteja koskevan tutkimuksen raportointi. Raportin päättää tuloerojen kehityksen tarkastelu.

Julkaistu: 19.10.2005
ISBN: 952-209-016-6
ISSN: 1795-2832
Hinta: 8,50 €
Tiivistelmä