Koronakriisin ja sen hillitsemiseksi asetettujen rajoitusten talousvaikutuksista

Mediatiedote

Tiedote 29.4.2020

Julkaisuvapaa 29.4.2020 klo 8.00

Palkansaajien tutkimuslaitos julkaisee Policy Briefin koronakriisin aiheuttamista hyvinvointi- ja talousvaikutuksista. Raporttiin on koottu tietoa aiempien talouskriisien vaikutuksista, uusia tietoja koronakriisin ajalta ja omia laskelmia koronakriisin arvioiduista vaikutuksista tulevaisuudessa. Tarkastelun keskiössä ovat rajoitustoimet koronaviruksen aiheuttaman taudin hillitsemiseksi, jotka samalla aiheuttavat suuria hyvinvointi- ja taloustappioita. Policy Briefin keskeinen sisältö on laskelma, jossa kuvataan yritysten tuottaman arvonlisäyksen alenemaa eri skenaarioissa rajoitustoimien kestosta riippuen. Oheinen kuvio on mallin pohjalta tehty laskelma, josta selviää, että pitkillä kuuden tai kahdentoista kuukauden kestoisilla rajoitustoimilla talous voi ajautua todella syvään ja pitkäkestoiseen taantumaan monien yritysten ajautuessa konkurssiin.

Policy Briefissä esitetään, kuinka hyvinvointi- ja taloustappioissa ei ole pelkästään kyse rahasta, vaan esimerkiksi aiemmat syvät taloustaantumat ovat niin ikään heikentäneet kansalaisten terveyttä. Lisäksi aiemman kirjallisuuden mukaan koulujen siirtyminen etäopetukseen johtaa opiskelijoiden heikentyneisiin oppimistuloksiin.

Policy Briefissä kootaan eri lähteistä tilannekuva, jonka mukaan koronakriisin aiheuttama taantuma mitattuna lomautettujen lukumäärällä on ollut poikkeuksellisen nopea esimerkiksi verrattuna vuoden 2009 finanssikriisiin. Koska rajoitustoimet kohdistuvat suhteessa enemmän tiettyihin talouden aloihin, olisi oikeudenmukaista kohdentaa tukea eniten kärsiville.

Uutta on nyt luotu malli, jonka avulla hahmotellaan eripituisten rajoitustoimien talousvaikutuksia. Mallissa aineistopohjana on vuoden 2018 tietoja ja ajankohtaisia tietoja lomautuksista. Näiden päälle on tehty laskelmia siitä, kuinka nopeasti yritykset ajautuvat konkurssiin rajoitustoimien johdosta niiden liikevaihdon alentuessa voimakkaasti. Mallissa on joukko oletuksia, ja se on suuntaa antava laskelma. Varsin uskottavilla oletuksilla käy ilmi, että lyhyillä rajoitustoimilla talouden syvä sukeltaminen voi jäädä lyhytaikaiseksi, mutta pidemmillä rajoitustoimilla taantumasta näyttäisi tulevan pitkäkestoinen koska silloin moni yritys joutuu lopettamaan toimintansa pysyvästi.

Yrityksiä ja työttömiä olisi tärkeää tukea konkurssien ehkäisemiseksi. Toisaalta pitkillä rajoitustoimilla tarvittavan tuen määrä nousisi valtavaksi ja silti talous sukeltaisi syvälle. Näin ollen rajoitusten kestoa on väistämättä jatkossa tarkasteltava myös niiden aiheuttamien kustannusten valossa.

Lisätietoja

Tutkimusjohtaja Tuomas Kosonen
puh. 040 940 2336

Julkaisu

Tuomas Kosonen, Petri Böckerman, Ohto Kanninen, Hannu Karhunen, Merja Kauhanen, Ilkka Kiema, Sakari Lähdemäki ja Tuomo Virkola:
Koronakriisin ja sen hillitsemiseksi asetettujen rajoitusten talousvaikutuksista
Palkansaajien tutkimuslaitos, PT Policy Brief 1/2020, 2020.