Kavereilla on väliä

Labore-blogit Petri Böckerman

Kaverit ovat tärkeitä. Tämän tietää jokainen. Facebookin kaltaisten verkostojen suunnaton suosio on ainoastaan eräs esimerkki kaveripiirin tärkeydestä. Kaverit vaikuttavat osaltaan sosiaalisiin normeihin. Ne muokkaavat henkilöiden käyttäytymistä erilaisissa tilanteissa. Kavereilla on vaikutusta erityisesti siihen, että henkilö kokee jonkin asian tai käyttäytymisen olevan sosiaalisesti hyväksyttävää. Jos kaverit esim. yleisesti paheksuvat jotakin harrastusta, niin tällaiseen toimintaan on vaikea ryhtyä.

Kaveripiirillä voi olla myös vaikutusta terveyskäyttäytymiseen kuten tupakointiin ja alkoholin kulutukseen. Tuoreessa tutkimuksessa tarkastellaan kavereiden vaikutusta terveyskäyttäytymiseen käyttäen useita eri mittareita. Tulokset vahvistavat aiempia käsityksiä kavereiden merkityksestä. Keskeisenä ongelmana taloustieteellisissä tutkimuksissa on ollut vangita kaveripiirin itsenäinen vaikutus, koska samat havaitsemattomat tekijät voivat selittää sekä kaveripiirin muotoutumista että henkilön terveyskäyttäymistä. Tulokset osoittavat, että kavereiden tupakointi ja alkoholikulutus vaikuttavat voimakkaasti henkilön omaan käyttäytymiseen. Kavereiden harrastama tupakointi esim. lisää henkilön omaa tupakointia. Kaverit ovat tärkeitä, mutta ne kannattaa myös valita huolella.