Katsaus kansainvälisiin työmarkkinoihin – painopisteenä Suomi ja sen lähialueet

Muut julkaisut Raportit 2 Paula Paavilainen

Raportissa vertaillaan Suomea työvoiman tarjonnan, työllisyyden, työttömyyden ja työikäisen väestön koulutustason suhteen kolmen eri maaryhmän kanssa: lähialueen maat, isot maat ja pienet EU-maat. Työvoiman tarjonnasta otetaan esille työikäinen väestö ja osallistumisaste. Työllisyyttä tarkastellaan työllisyysasteen, sektoreittaisen työllisyyden, osa- ja määräaikaisen työn ja työtuntien osalta. Työttömyysasteen ohella vertaillaan pitkäaikaistyöttömyyttä eri maissa. Väestön koulutustason arvioinnin jälkeen pohditaan sen yhteyttä taloudelliseen kasvuun.

Julkaistu: 15.11.2004
ISBN: 952-209-000-X
ISSN: 1795-2832
Hinta: 13,50 €
Lehdistötiedote