Job satisfaction and wage dispersion

Työpaperit 278 Mari Kangasniemi

Tutkimuksessa tarkastellaan toimipaikkojen palkkahajonnan yhteyttä erilaisiin työntekijöiden subjektiivisen hyvinvoinnin mittareihin. Analyysissä hyödynnetään työolotutkimusta yhdistettynä rekisteripohjaiseen toimipaikka-työntekijäaineistoon, mikä mahdollistaa toimipaikkojen palkkaerojen mittaamisen luotettavasti. Käytettyjä hyvinvoinnin mittareita ovat työtyytyväisyys, palkkatyytyväisyys, halukkuus vaihtaa työpaikkaa, näkemys syrjinnästä työpaikalla ja se, kuinka usein saa tukea ja kannustusta työtovereilta. Subjektiivinen hyvinvointi ja palkkaerot voivat olla yhteydessä toisiinsa joko siksi, että palkkaerot vaikuttavat työntekijän tulkintaan oman palkkansa tai tulevan palkkansa suuruudesta tai siksi, että he välittävät yleisesti oikeudenmukaisesta palkkauksesta ja hajonta kertoo tästä jotain. Tulosten mukaan ei ole yksiselitteistä yhteyttä hajonnan ja hyvinvointimittareiden välillä, mutta kun kiinnitetään palkkausjärjestelmä erityyppisiksi tulospalkkausjärjestelmiksi, joitakin merkittäviä vaikutuksia on havaittavissa. Näyttäisi myös siltä, että palkkauksen läpinäkyvyydellä on merkitystä.

Julkaistu: 1.8.2012
ISBN: 978-951-109-104-8
ISSN: 1795-1801