Hyvinvointivaltiomallit ja talouden toiminta

Työpaperit 240 Hannu Tanninen

Hyvinvointivaltiomallit ovat olleet viime vuosikymmeninä kasvavan mielenkiinnon kohteena. Taloustieteellinen kiinnostus niitä kohtaan kumpuaa hyvinvointivaltiomenoihin liittyvän kasvupaineen ja niiden väitetyn talouden toimintaa heikentävän vaikutuksen kautta. Euroopan integraation myötä on kiinnitetty erilaisten hyvinvointimallien kykyyn lievittää tehokkuuden ja oikeudenmukaisuuden välistä ristiriitaa. Pohjoismainen hyvinvointivaltiomalli on näitä osin toiminut hyvin. Toisaalta senkin puitteissa on havaittavissa tuloerojen kasvupaineita, jotka saattavat tulevaisuudessa vaikuttaa mallin toimintaan.

Julkaistu: 1.2.2008
JEL: H11, J21, D31
ISBN: 978-952-209-054-6
ISSN: 1795-1801