Helsingin kaupungin kuukausipalkkaisen henkilöstön palkkarakenteen ja sukupuolten välisen palkkaeron analyysi

Muut julkaisut Tutkimuksia 75 Pekka Laine

Helsingin kaupungin rahoittamassa palkkatutkimuksessa selvitettiin kaupungin kuukausipalkkaisen henkilöstön palkkarakennetta, erityisesti sitä, esiintyykö Helsingin kaupungin henkilöstön palkkauksessa sukupuoleen perustuvaa palkkasyrjintää. Kimmokkeen tutkimukselle antoi kaupungin pyrkimys henkilöstöpolitiikan kehittämiseen ja naisten ja miesten tasa-arvon toteutumisen edistämiseen. Tutkittavan aineiston muodosti Helsingin kaupungin päätoiminen henkilökunta vuonna 1997 lukuun ottamatta kaupungin tuntipalkkasopimuksen piirissä olevia työntekijöitä, Helsingin Energian henkilökuntaa sekä opettajia. Tutkimus on luonteeltaan esitutkimus ja se tehtiin Palkansaajien tutkimuslaitoksessa ja Turun yliopiston taloustieteen laitoksella.

Julkaistu: 27.5.1999
ISBN: 952-5071-34-0
ISSN: 1236-7176
Hinta: 80 mk
Lehdistötiedote