Harsh times: Do stressors lead to labor market losses?

Työpaperit 313 Petri Böckerman, Terhi Maczulskij

Tutkimuksesssa tarkastellaan stressiä aiheuttavien elämänmuutosten vaikutuksia työmarkkinamenestykseen Suomessa. Tutkimus perustuu suomalaiseen kaksoisaineistoon, joka on yhdistetty kattavaan palkkatuloja ja työllisyyttä kuvaavaan rekisteriin. Työmarkkinamenestystä mitataan 20 vuoden seurantajakson aikana. Kaksoisaineiston avulla huomioidaan yhteiset perhetekijät sekä genetiikan vaikutus tulemiin. Tutkimus paljastaa kolme tulosta. Ensinnäkin stressiä aiheuttavat elämänmuutokset heikentävät merkittävästi työmarkkinamenestystä. Toiseksi miesten menestykseen työmarkkinoilla vaikuttavat enemmän taloudelliseen tilanteeseen ja työhön liittyvät stressitekijät, kuten ristiriitojen lisääntyminen töissä. Naiset reagoivat sitä vastoin vahvemmin perhepiirissä tapahtuviin muutoksiin, kuten perheenjäsenen kuolemaan tai sairastumiseen. Kolmanneksi stessiä aiheuttavien elämänmuutosten vaikutukset liukenevat ajan myötä.

Julkaistu: 18.5.2017
JEL: I31, J24, J31
ISBN: 978-952-209-162-8 (pdf)
ISSN: 1795-1801 (pdf)