Hallituksen elvytyssatsaus ei riitä alkuunkaan

Labore-blogit Pekka Sauramo

Hallitus julkisti elvytyspaketin, jonka suuruudeksi se arvioi 2 miljardia euroa. Paketin ansiosta kokonaistuotanto kasvaa hallituksen arvion mukaan yhteensä noin yhden prosenttiyksikön nopeammin tämän ja ensi vuoden aikana. Tai kun tosiasiassa se tulee supistumaan selvästi, niin paketin ansiosta se supistuu prosenttiyksikön vähemmän. Paketin työllisyysvaikutuksiksi hallitus arvioi vähintään 25 000 miestyövuotta.

Työllisyysvaikutukset syntyvät lähinnä kahdesta tekijästä: julkisista investoinneista ja työnantajien kela-maksun poistosta. Julkisten investointien tai investointitukien osuus on vähintään 15 000 työpaikkaa ja kela-maksun 10 000 työpaikkaa.

Jos tämä on kaikki, mitä hallitus aikoo tänä vuonna työllisyyden eteen tehdä, meillä on erittäin hyvä syy olla huolissamme. Hallituksen eväät eivät riitä alkuunkaan tilanteessa, jossa kokonaistuotanto supistuu tänä vuona rajusti, eikä tuotannon laskulle ole näkyvissä loppua ensi vuonnakaan. Yhteensä yhden prosenttisyksikön elvytyssatsaus kahden vuoden kuluessa on taloustilanteeseen suhteutettuna todella vähän.

Kaiken lisäksi noin 25 000 uudesta työpaikasta peräti 10 000 tulisi kela-maksun poistamisella. Laskelma alkaa jo olla hyvin lähellä esimerkkiä taloustieteellisestä päättelystä, jota on kutsuttu voodoo-taloustieteeksi: annetaan yrityksille vero- tai muita helpotuksia ja toivotaan niiden muuttuvan työpaikoiksi.

Voodoo-taloustiedettä kutsutaan neutraalimmin tarjonnan taloustieteeksi. Vaikuttaa siltä, että hallitus ei sittenkään ole omaksunut riittävän hyvin Keynesin oppeja. Paketissa on noin 60 % Keynesiä ja 40 % voodoota.

Ei hyvältä näytä. Toivottavasti tämä ei jää kuluvan vuoden viimeiseksi lisäbudjetiksi, jolla pyritään vaikuttamaan työllisyyteen. Ovathan esimerkiksi tuoreet luvut teollisuustuotannon ja viennin supistumisesta todella isoja.