Ennustearvio: Talouspolitiikan pitäisi vastata suhdannetilannetta eikä vain hallitusohjelmaa

Mediatiedote

Labore arvioi kevään ennusteessaan, että talouskasvu olisi lähellä nollaa tänä vuonna mutta nopeutuisi kahtena seuraavana vuotena. Arvio tuntuu yhä pääpiirteissään oikealta. Inflaatio hidastunee lähelle tavoiteltua kahta prosenttia jonkin verran ennakoimaamme nopeammin. Rakenteellista alijäämää supistavista toimista olisi syytä päättää tuoreimman käytettävissä olevan informaation perusteella ja dynaamisemmin kuin mitä äskettäin julkistetun hallitusohjelman mukaan lähivuosina tehtäisiin.

Kevään ennusteessa arvioimme, että Suomen kansantalous supistuisi kuluvana vuonna 0,2 prosenttia. Ennusteemme mukaan kasvu-uralle palattaisiin niin, että talouskasvu olisi 1,0 prosenttia ensi vuonna ja 2,7 prosenttia vuonna 2025. Arviot tuntuvat edelleen suuruusluokaltaan oikeilta. Tuonti on supistunut ennakoimamme voimakkaammin. Yksityinen kulutus oli ennakoimaamme vahvempaa muun muassa siksi, että inflaatio on hidastunut ennakoitua nopeammin.  

Pohjainflaatio on kääntynyt laskuun vasta huhtikuussa. Euroopan keskuspankin toistuvat koronnostot hidastavat sitä vähitellen, mutta pohjainflaation vuoksi suomalaisella kuluttajahintaindeksillä mitattu inflaatio jäänee huomattavasti kahden prosentin tavoitetason yläpuolella vielä ensi vuonnakin.   

Valtionvarainministeriö esitti virkamiespuheenvuorossa, että julkista taloutta pitäisi sopeuttaa kuluvalla hallituskaudella kuudella miljardilla ja seuraavalla hallituskaudella kolmella miljardilla eurolla.  Tarvittavien sopeutustoimien optimaalista ajoitusta koskevat näkemykset voivat osin perustua vallitsevaa suhdannetilannetta koskeviin arvioihin, mutta osin ne ovat väistämättä luonteeltaan poliittisia mielipiteitä eivätkä asiantuntija-arvioita. Sopeutustoimien aikatauluehdotuksen esittäminen virkamiespuheenvuoron osana on outoa, koska suhdannetilannearvioita pitäisi kyetä päivittämään hallituskauden aikana, kun taas poliittisten mielipiteiden esittäminen virkamiesten tulisi demokraattisessa yhteiskunnassa jättää poliitikkojen tehtäväksi.  

Suomeen pian muodostettavan hallituksen ohjelma toistaa valtiovarainministeriön näkemykset kritiikittä. Hallituksen suhdannepolitiikan ja pitkän tähtäimen rakenteellista tasapainoa edistävän politiikan pitäisi kuitenkin lähtökohtaisesti perustua hallituskauden kuluessa päivitettävään ja ajantasaiseen tietoon suhdannetilanteesta ja pitkän tähtäimen kasvunäkymistä eikä esimerkiksi valtiovarainministeriön ennen hallituskauden alkua esittämiin tilannearvioihin. 

Linkki Laboren kevään 2023 ennustearvioon.