Effect of Secondary Education on Cognitive and Non-cognitive Skills

Työpaperit 336 Jani-Petteri Ollikainen, Tuomas Pekkarinen, Roope Uusitalo & Hanna Virtanen

Hyödynnämme tutkimuksessa toisen asteen yhteisvalinnan sisäänpääsyrajoja ja regressioepäjatkuvuusmenetelmää, joiden avulla pyrimme selvittämään toisen asteen yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen vaikutukset kognitiivisiin kykyihin ja persoonallisuuspiirteisiin. Tutkimuksessa käytettävät psykologiset mittarit ovat peräisin Puolustusvoimien peruskokeista, jotka asevelvollisuuden vuoksi kattavat suuren osan suomalaisista miehistä ja ennustavat hyvin myöhempää työmarkkinamenestystä. Kognitiivisia kykyjä ja persoonallisuutta mittaavissa testituloksissa on suuria eroja testihetkeen mennessä suoritetun koulutuksen suhteen, mutta nämä erot selittyvät valikoitumisella eivätkä ole koulutuksen kausaalivaikutus.

Muut työpaperit