Does outward foreign direct investment reduce domestic investment? Macro-evidence from Finland

Työpaperit 239 Pekka Sauramo

Raportissa tarkastellaan ulkomaille suuntautuneiden suorien sijoitusten vaikutuksia kotimaisiin investointeihin Suomessa erityisesti 1990-luvun alun laman jälkeen, jolloin investointitoiminta on ollut laimeata. Vaikutuksia analysoidaan hyödyntämällä makrotaloudellista aineistoa ajanjaksolta 1965–2006 ja estimoimalla Feldsteinin (1994) käyttämään makrotaloudelliseen kehikkoon perustuvia dynaamisia investointiyhtälöitä. Tulosten mukaan suorat sijoitukset ulkomaille ovat vähentäneet investointeja kotimaassa. Riippuvuus on samankaltainen yksi–yhteen -riippuvuus, jonka myös Feldstein sai hyödyntäessään tietoja 15–18 OECD-maan kehityksestä: yksi euro ulkomaille suorana sijoituksen alentaa investointeja kotimaassa yhdellä eurolla pitkällä aikavälillä. Ulkomaille suuntautuneiden suorien sijoitusten rajua kasvua voidaankin pitää keskeisenä laimean investointitoiminnan syynä.

Julkaistu: 1.1.2008
JEL: E22, F21, F23
ISBN: 978-952-209-053-9
ISSN: 1795-1801