Arvopaperimarkkinat suomalaisen palkansaajan näkökulmasta

Työpaperi 193 Petri Böckerman

Raportissa tarkastellaan suomalaisten palkansaajien roolia arvopaperimarkkinoilla. Raportin ensimmäisessä osassa kuvataan palkansaajakotitalouksien roolia arvopaperimarkkinoilla Suomessa 1990-luvulla. Palkansaajien rooli arvopaperimarkkinoilla on kasvanut 1990-luvun kuluessa. Raportin toisessa osassa kartoitetaan rahoitussektorin merkitystä työllisyydelle Suomessa. Rahoitussektorin osuus kaikista työllisistä on Suomessa noin kahden prosentin luokkaa, mikä on OECD-maiden vertailussa erittäin alhainen lukema. Raportin kolmannessa osassa eritellään kansallisten arvopaperimarkkinoiden merkitystä kansantaloudelle talousmaantieteen näkökulmasta.

Julkaistu: 1.1.2004
ISBN: 952-5071-86-3
ISSN: 1457-2923