På denna sida finns samlade alla dataskyddsbeskrivningar om pågående undersökningar vid Labore.

Dataskyddsbeskrivningar informerar om behandlingen av personuppgifter i Labores undersökningar. I Labores undersökningar behandlas personuppgifter strikt endast för forskningsändamål och skyddet av personuppgifter säkerställs alltid noggrant innan undersökningen inleds.

Beskrivningar
  1. Dataskyddsbeskrivning: informationsexperiment, servicecentret för kontinuerligt och sysselsättning PDF