Empiirinen taloustiede dominoi tutkimusta

T&Y 4/2021 Haastattelu Susanna Bell

Suurten datatiedostojen yhdistäminen on helpottunut ja antanut aivan uudenlaisia mahdollisuuksia tarkastella syy- ja seuraussuhteita.

Bengt Holmström
Bengt Holmström (Kuva: Bryce Vickmark)

Bengt Holmström, mikä on datan merkitys nykyiselle taloustieteelle?

Digitalisuus on nostanut talousdatan keräilyn, käsittelyn ja käytön aivan uudelle tasolle. Paitsi julkisella myös yksityisellä sektorilla uudenlaista dataa syntyy valtavia määriä alustatalouden ansiosta sekä yritysten että tutkijoitten käyttöön.

Talouspuolella syy- ja seuraussuhteita on opittu analysoimaan, sen kertoo tämän vuoden taloustieteen Nobelkin. Tietojenkäsittelypuolella koneoppiminen ja tekoäly ovat tuoneet uusia menetelmiä taloustieteeseen.

Taloustiede on uudessa, innostavassa kehitysvaiheessa.

Taloustiede on uudessa, innostavassa kehitysvaiheessa, jossa empiirinen tutkimus kukoistaa ja tulee ajan kanssa synnyttämään uudenlaista teoriaa ja ymmärrystä.

Puhutaan näyttöön perustuvasta lääketieteestä. Onko olemassa näyttöön perustuvaa taloustiedettä?

Siitä puhutaan paljon taloustieteilijöitten kesken. Tietyt menetelmät, kuten kontrolloidut satunnaisotokset, ovat lähtöisin lääketieteestä. Taloustieteilijät ovat kehittäneet uusia menetelmiä, joilla voidaan selvittää kausaliteetteja luonnollisesti tapahtuvissa kokeiluissa kuten veronkorotukset.

Syy-seuraussuhteen toteaminen ei vielä kerro miksi. Ihminen on aina tiennyt, että esine putoaa maahan, jos sen päästää kädestään, mutta vain parisataa vuotta, mistä se johtuu.

Erkaneeko taloustiede filosofiasta ja läheneekö empiirisiä tieteitä?

Näin voi sanoa, koska empiirinen tutkimus on vahvistunut. Mutta emme pääse eroon taloustieteellisestä filosofoinnista – eli sen teorioista. Ne ovat taloustieteelle yhtä tärkeitä kuin ennen empiiristä vallankumousta, osittain vieläkin tärkeämpiä. Teoretisointi auttaa ymmärtämään kokonaisuuksia ja jäsentelemään suurten datamäärien käsittelyä. Empiirinen vallankumous antaa runsaasti virikkeitä teoretisointiin.

Kuinka luotettavaa faktaa taloustiede pystyy nykyään tuottamaan poliittisen päätöksenteon tueksi?

Ehdottomasti parempaa faktaa kuin ennen. Se on ajankohtaisempaa, syvällisempää ja laajempaa kuin koskaan ennen. Mutta tässä tiedossa piilee myös oma vaaransa. Jotkut taloustieteilijät ovat tulleet kovin varovaisiksi. Vedotaan empiirisen tiedon puutteeseen, joka voi vinouttaa kokonaiskuvaa. Mielestäni taloustieteilijöiden kuuluu – riittävin varauksin – neuvoa myös teorian ja intuition pohjalta.

Kirjoittaja