Kymmenen lääkettä talouden kolotuksiin

Jakso 6 | kausi 2 Mika Maliranta, Matti Apunen

Kuva: Laura Oja

M&A:n vuoden viimeinen jakso on kansan kyselytunti. Annamme vallan kuulijoille ja vastaamme suoraan kymmeneen kieroon kysymykseen. Hoidamme kansantalouden vaivoja, ja M&A-terapiaa saavat mm. verotuksen rappeuma, Baumolin tauti, keskuspankkien hengenahdistus, talousjournalismin anemia ja housun vetoketjun väliin jäänyt itsetunto. 

Kirjallisuutta:

  • Eurostat: Handbook on prices and volume measures in national accounts, luku 3.1.2 (https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/7152852/KS-GQ-14-005-EN-N.pdf/839297d1-3456-487b-8788-24e47b7d98b2?t=1613384990563)
  • Bunea, D., Karakitsos, P., Merriman, N., & Studener, W. (2016). Profit distribution and loss coverage rules for central banks. ECB Occasional Paper, (169).” https://www.ecb.europa.eu/ecb/educational/explainers/tell-me-more/html/ecb_profits.en.html
  • Gruber, J., Huttunen, K., & Kosonen, T. (2022). Paying Moms to Stay Home: Short and Long Run Effects on Parents and Children. (VATT Working Papers, 151.
  • Kleven, H. J. (2014). How can Scandinavians tax so much? Journal of Economic Perspectives, 28(4), 77-98.
  • Maliranta, M. (2022), Tuottavuuskasvun tekijät ja näkymät, T&Y 2/2022 (esim. Kuvio 3) https://labore.fi/t&y/tuottavuuskasvun-tekijat-ja-nakymat/