Tuotekysely

You can find the same information in English.

Tervetuloa osallistumaan tutkimukseen ja vastaamaan tuotekyselyyn. Kysely on osa Työn ja talouden tutkimus LABOREn tutkimusta, jossa selvitetään kulutusverojen vaikutusta kulutuskäyttäytymiseen.

Kyselyn vastauksia käsitellään anonyymisti ja niitä kerätään tutkimuskäyttöön. Kyselyn vastauksia ei yhdistetä muihin yksilökohtaisiin tietoihin.

Kysely toimii selaimessa sekä tietokoneella että mobiililaitteella (mobiililaitteen pieni näyttö voi hankaloittaa kyselyyn vastaamista). Jos vastaat kyselyyn tietokoneella, jota käyttää useampi henkilö, voit avata kyselyn esimerkiksi ”yksityinen selaus” tilassa ja kyselyyn vastattua tyhjentää selaushistorian. Tarkemmat ohjeet vastaamiseen sisältyvät itse kyselyyn.

Vastaa kyselyyn täällä!

Kiitos osallistumisesta!

Lisätiedot: Sami Jysmä, nuorempi tutkija, Työn ja talouden tutkimus LABORE