What Goes Up May Not Come Down: Asymmetric Incidence of Value-Added Taxes

Työpaperit 317 Tuomas Kosonen, Youssef Benzarti, Dorian Carloni, Jarkko Harju

Tässä tutkimuksessa näytetään, että hinnat reagoivat enemmän arvonlisäveron (alv) nousuihin kuin laskuihin. Ensiksi hyödyntäen alv:n muutoksia EU-maissa vuosina 1996-2015 havaitaan, että hinnat nousevat 3-4 kertaa enemmän alv:n nousujen seurauksena kuin ne laskevat alv:n laskujen seurauksena. Toiseksi hyödyntäen Suomen hiusalan alv:n muutoksia, jotka nähdään uskottavasti eksogeenisena hintojen ja yritysten käyttäytymiselle, havaitaan että epäsymmetrinen hintojen muutos alv:n vaikutuksesta säilyy usean vuoden ajan veromuutosten jälkeen. Kolmanneksi tutkimuksessa dokumentoidaan useita empiirisiä havaintoja, jotka eivät ole yhdenmukaisia taloustieteellisten veron kohtaantoa käsittelevien mallien kanssa. Tutkimuksen havaintojen perusteella yritysten käyttäytymisen piirteet aiheuttavat alv:n epäsymmetrisen hintavaikutuksen. Tulosten mukaan yritykset hyötyvät eri suuntiin tapahtuvista alv:n muutoksista korkeampien voittojen muodossa.

Julkaistu: 5.10.2017
ISBN: 978-952-209-168-0 (pdf)
ISSN: 1795-1801 (pdf)
JEL: H20, H22, H23
Tiedote