Palkanalennusten pysyvyys ja vaikutus työntekijöiden palkkakehitykseen

Työpaperit 200 Kenneth Snellman

Tutkimuksessa tarkastellaan epämukavien työolojen vaikutusta työntekijöiden palkkoihin ja toisaalta työtyytyväisyyteen suomalaisilla työmarkkinoilla. Lisäksi tarkastellaan epämukavien työolojen mahdollista vaikutusta siihen, että työntekijä kokee palkkansa epäoikeudenmukaisen alhaiseksi. Tulosten valossa epämukavilla työoloilla on vähäinen rooli työntekijöiden palkkojen määräytymisessä suomalaisilla työmarkkinoilla. Epämukavat työolot lisäävät sitä vastoin huomattavasti työtyytymättömyyttä ja sitä, että työntekijä kokee palkkansa olevan epäoikeudenmukaisen alhainen.

Julkaistu: 1.6.2004
ISBN: 952-5071-94-4
ISSN: 1795-1801