Tax Policy and Employment: How Does the Swedish System Fare

Työpaperit 267 Jukka Pirttilä, Håkan Selin

Tässä artikkelissa luodaan katsaus optimaalisen verotuksen teoriaan sekä Ruotsin aineistolla tehtyyn työn tarjontaa ja verotettavan tulon joustoa koskevaan tutkimukseen. Artikkelissa esitetään myös yleisarvio Ruotsin nykyisen verojärjestelmän vaikutuksista työllisyyteen mm. efektiivisten rajaveroasteiden sekä työllistymisveroasteiden valossa. Tutkimuksessa myös estimoidaan ns. ero-eroissa –menetelmää käyttäen, miten vanhemmille työntekijöille suunnatut veronkevennykset ovat vaikuttaneet tämän ikäryhmän työllisyyteen. Tämän taustatyön jälkeen tutkimuksessa pohditaan, miten Ruotsin verojärjestelmän työllisyysvaikutuksia voisi kohentaa. Arviomme mukaan ansiotulovähennys pitäisi paremmin kohdentaa pienituloisille ja perheellisille, ylimpiä rajaveroasteita tulisi alentaa ja lisäksi ikääntyneiden veronalennukset pitäisi säilyttää.

Julkaistu: 1.2.2011
JEL: H21, H24, J22
ISBN: 978-952-209-091-1
ISSN: 1795-1801