Suomen ja Neuvostoliiton välisten viisivuotisten kauppasopimusten toteutuminen 1951–1975

Työpaperi 9 Hemmilä Pekka