Suomen ja Euroopan SEV-maiden (pl. Neuvostoliitto) välinen kauppa ja sen sopimuskehikko

Työpaperit 13 Hemmilä Pekka ja Salmi Tuula