Suomalainen tulopolitiikka, poliittinen vaihdanta ja sosiaalinen pääoma

Muut julkaisut Raportit 13 Jaakko Kiander, Pekka Sauramo, Hannu Tanninen

Suomalainen tulopolitiikka on lähes 40 vuoden aikana tuottanut yleensä maltillisia palkankorotuksia, joiden vastapainoksi palkansaajat ovat päässeet hyötymään laajasta hyvinvointivaltiosta, työajan lyhenemisestä ja tasaisesta tulonjaosta. Järjestelmä on perustunut sen osapuolten väliseen luottamukseen. Tulopolitiikan loppu ei siten merkitse ainoastaan luopumista keskitetyistä palkkasopimuksista, vaan se voi johtaa myös osapuolten välisen luottamuksen murenemiseen ja sen seurauksena koko talous- ja yhteiskuntapolitiikan puitteiden muuttumiseen laajemmin kuin tähän asti on uskottu.

Julkaistu: 25.9.2008
ISBN: 978-952-209-058-4
ISSN: 1795-2832
Hinta: 13,50 €
Lehdistötiedote