Signaling or human capital: Evidence from the Finnish polytechnic school reform

Työpapereita 234 Ulla Hämäläinen, Roope Uusitalo

Tutkimuksessa käytetään aineistoa ammattikorkeakoulu-uudistuksesta koulutuksen signalointivaikutusten ja tuottavuutta lisäävän inhimillisen pääoman kasvun vaikutuksen erottamiseen. Ammattikorkeakoulu-uudistus muutti 1990-luvun aikana asteittain aikaisemmat ylioppilaspohjaiset opistotason tutkinnot ammattikorkeakoulututkinnoiksi. Kaupan alalla uudistus pidensi koulutuksen kestoa ja loi uuden tutkintonimikkeen, tradenomi, joka erottaa amk-tutkinnon suorittaneet aikaisemmin samoista oppilaitoksista valmistuneista merkonomeista. Sekä inhimillisen pääoman teoria että signalointimalli ennustaa, että uudistuksen pitäisi kasvattaa tradenomien tuloja merkonomien tuloihin verrattuna. Sen sijaan mallit eroavat sen suhteen, miten merkonomien palkoille käy kun tradenomeja alkaa ilmestyä työmarkkinoille. Tutkimuksen mukaan ammattikorkeakoulu-uudistus alensi merkonomien tuloja, kuten signalointimalli ennustaa. Tulokset eivät kuitenkaan ole sopusoinnussa myöskään ”puhtaan” signalointimallin kanssa vaan tukevat hypoteesia jonka mukaan koulutuksella on sekä tuottavuus- että signalointivaikutusta.

Julkaistu: 1.10.2007
ISBN: 978-952-209-047-8
ISSN: 1795-1801