Piirteitä suomalaisten yritysten keskimääräisestä kannattavuudesta ja kustannustasosta

Muut julkaisut Raportteja 3 Pekka Sauramo

Raportissa tarkastellaan suomalaisten yritysten keskimääräistä kannattavuutta ja kustannustasoa vertaamalla sitä historiaan ja muihin EU-maihin, uudet EU-maat sekä ehdokasmaat Bulgaria ja Romania mukaan luettuna. Vuosituhannen vaihteessa suomalaisten yritysten kannattavuus oli historiaan verrattuna huipputasolla. Toimialakohtaiset kannattavuuserot ovat voineet olla huomattavat, mutta on väärin tulkita hyvän keskimääräisten kannattavuuden kuvastavan ainoastaan Nokia-ilmiötä. Vanhojen EU-maiden välisissä kannattavuusvertailuissa Suomi menestyy huippuhyvin. Suomalaiset työvoimakustannukset ovat vanhojen EU-maiden joukossa keskitasoa sekä teollisuudessa että palvelualoilla, mutta kilpailun kannalta tärkeässä vientiteollisuudessa Suomen asema paranee oleellisesti, kun vertailussa yhdistetään työvoimakustannukset ja työn tuottavuus. Uusien EU-maiden lisäämiminen muuttaa vertailuasetelmaa, koska niissä työvoimakustannukset ovat selvästi alhaisemmat kuin vanhoissa EU-maissa. Esimerkiksi Virossa työvoimakustannusten taso on noin seitsemosa suomalaisesta kustannustasosta. Työn tuottavuuden korkea taso Suomen teollisuudessa kompensoi kuitenkin varsin hyvin uusien EU-maiden välisen kustannustason. Siksi Suomi menestyy kannattavuusvertailussa hyvin, vaikka mukaan otettaisiin myös uudet EU-maat sekä Bulgaria ja Romania.

Julkaistu: 9.11.2004
ISBN: 952-209-002-6
ISSN: 1795-2832
Hinta: 13,50 €
Lehdistötiedote