Pawns and Queens Revisited: Public Provision of Private Goods When Individuals Make Mistakes

Työpapereita 212 Jukka Pirttilä, Sanna Tenhunen

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan optimaalista veropolitiikkaa ja julkisten palveluiden tarjontaa kun palveluiden käyttäjät eroavat tuottavuuden ja rationaalisuuden suhteen. Epärationaaliset kuluttajat eivät osaa arvioida julkisten palveluiden arvoa oikein, vaan arvostavat niitä yhteiskunnan näkökulmasta liian vähän. Julkisia palveluja pitäisi tuottaa sitä enemmän, mitä enemmän niiden avulla pystytään pienentämään verotuksen tehokkuustappioita tukemalla työn tarjontaa, ja mitä suurempi on yhteiskunnan ja yksilön julkisten palveluiden arvostuksen ero. Julkisten palveluiden tarjonta vaikuttaa myös optimaalisiin rajaveroihin, kun työn tarjonta riippuu palveluiden käytöstä.

Julkaistu: 1.4.2005
ISBN: 952-209-013-1
Julkaisu PDF-muodossa