Ozan Yanarille Eläketurvakeskuksen Pro gradu -palkinto

Uutinen
Kuva: Salla Merikukka.

Eläketurvakeskus myönsi pro gradu -palkinnon tänä vuonna kauppatieteiden maisteri Ozan Yanarille. Hän on tutkinut opinnäytetyössään ”Takuueläkeuudistus köyhimpien eläkeläisten toimeentulon parantajana” vuoden 2011 takuueläkeuudistusta. ETK:n palkinto myönnetään vuosittain ansiokkaalle pro gradu -tutkielmalle.

Palkinnon saaneessa, Aalto-yliopistoon tekemässään opinnäytetyössään Yanar tutkii, takuueläkkeen kohdentumista. Lisäksi hän analysoi, kuinka uudistus näkyi takuueläkkeen saajien eläketuloissa, keskeisissä tuissa ja käytettävissä olevissa tuloissa.

– Takuueläke kohdistuu sille joukolle, jolle sen oli tarkoituskin kohdistua eli köyhimmille eläkeläisille. Takuueläke on tuonut merkittävän lisän saajiensa toimeentuloon ja tarjonnut kaikkein köyhimmille eläkeläisille aiempaa korkeamman tulotason, Yanar summaa tutkielmassaan.

Eläketurvakeskuksen tiedotteen mukaan Yanarin tutkielma tuo merkittävän lisän niukahkoon takuueläketutkimukseen ja sen erityisenä ansiona on takuueläkkeen tarkastelu osana tulonsaajien tulonmuodostuksen kokonaisuutta.

Tällä hetkellä Ozan Yanar työskentelee tutkijana Laboressa ja tekee väitöskirjaa Helsingin yliopiston taloustieteen laitokselle. Väitöskirjassaan hän tutkii muun muassa takuueläkkeen tuoman tulojen lisäyksen vaikutusta saajien terveyteen ja eläköitymiseen.

Linkki ETK:n tiedotteeseen.

Linkki Ozan Yanarin pro gradu -opinnäytetyöhön “Takuueläkeuudistus köyhimpien eläkeläisten toimeentulon parantajana”

Lisätietoja: