Onko meillä varaa elvytykseen ostovoimaa tukemalla?

Labore-blogi Ilpo Suoniemi

Hallituksen elvytysohjelma on toistaiseksi korostanut, miten kotitalouksien ostovoimaa tuetaan tuloveron kevennyksillä. Nähtävissä on myös inflaatiovauhdin jyrkkä pudotus. Ostovoiman hyvä kehitys on rohkaissut Veronmaksajien keskusliittoa esittämään jatkoa veronkevennysohjelmalle. Vuodelle 2010 on esitetty 600 miljoonan suuruisia kevennyksiä. ”Verotusta kevennettäisiin tasaisesti kautta linjan, kaikissa tuloluokissa.” Onko tämä järkevää, kun talous on ajautumassa lamaan?

Talouden supistuessa ei julkisen kulutuksen tai investointien lisäys juurikaan syrjäytä yksityisiä taloustoimia. Tässä tilanteessa pelkistetty keynesiläinen analyysi toimii ja kertoo, että julkisten menojen lisäys on tehokkaampaa kuin vastaava veronalennus. Veronalennuksiin nojaava politiikka voi olla muistakin syistä tehotonta. Tilanteessa, jossa kuluttajien luottamus on romahtanut, ei ostovoiman lisäys välttämättä purkaudu yksityiseen kulutukseen. Sitä vastoin kotitalouksien tulonlisäykset käytetään varallisuusaseman kohentamiseen. Suomessa kotitalouksien säästämisaste on ollut viime vuosina negatiivinen, ja talouden lama nopeuttaa luonnollista korjausliikettä. Kulutuksen kasvun pysähtyminen tai jopa sen supistuminen ei ole outo ilmiö. 1990-luvun alussa yksityinen kulutus supistui jo vuonna 1990 ja kotitalouksien säästämisaste muutti samalla merkkiään positiiviseksi. Seuraava vuonna säästämisaste oli jo yli 7 prosenttia. Laman pitkittyessä jopa eläkeläiset, joiden tulokehitys oli muita vakaampaa, supistivat kulutustaan.

Joitakin varoitusmerkkejä on jo näkyvissä. Joulukuussa kotitaloudet saivat 2 miljardin euron veronpalautukset. Jäännösverot jäivät 1,1 miljardiin. Kauppa odotti veronpalautuksista merkittävää piristystä joulukauppaan marraskuun heikkojen myyntilukujen jälkeen, mutta ennakkotietojen perusteella tässä jouduttiin pettymään. Myös henkilöautojen rekisteröinnit alenivat 19 prosenttia vuoden viimeisellä neljänneksellä verrattuna kahden vuoden takaiseen tilanteeseen (toissa vuoden lopulla kauppa hyytyi täysin autoveron alennuksia odotettaessa).

Yhdysvalloissa Barack Obaman elvytyspaketti on ennakkotietojen perusteella noin 7 prosenttia BKT:sta ja ajoittuu kahdelle vuodelle. Kaksi kolmasosaa siitä ohjataan julkiseen kulutukseen ja loput veronalennuksiin. Republikaanit ovat luonnollisesti pettyneitä tähän. He haluavat pysyviä ja selvästi suurempia veronalennuksia. Näin olisi varmaan meilläkin.