On Publicly Provided Services – Public or Private Production?

Työpaperit 211 Eero Lehto

Tämä tutkimus on teoreettinen ja tarkastelee sitä, olisiko julkisen tilaajan edun mukaista tuottaa itse rahoittamiansa palveluita tai vaihtoehtoisesti kilpailuttaa palvelutuotanto yksityisten tuottajien kesken. Usein on luonteenomaista, että kilpailutuksen kohteena on kokonainen palvelukokonaisuus, joka koostuu useista pienemmistä toimenpiteistä.

Julkaistu: 1.2.2005
JEL: L24, D44
ISBN: 952-209-011-5
Julkaisu PDF-muodossa